Tetthetsmåling i Kristiansand og Agder fylkene 

  

Minneapolis BlowerDoor er originalen og er ansett som det beste og mest brukervennlige systemet for tetthetsprøving av bygninger. Kombinert med automatisert testprosedyre og PC-styring blir Minneapolis BlowerDoor det komplette systemet for å utføre dokumenterte tetthetskontroller. BlowerDoor måler automatisk tettheten i en bygning og kalkulerer lekkasjetallet iht. Norsk Standard NS-EN 13829.

 

 

 

 Man kan tetthetskontrollere en bygning ved å trykkprøve den. Metoden er velegnet for leiligheter, eneboliger og rekkehus.
Testen utføres etter Norsk Standard, NS-EN 13829 "Bestemmelse av bygningers tetthet".

Trykkprøving viser hvor tett eller utett en bygning er totalt sett i forhold til Byggeforskriftenes krav, og sammen med termografering kan man lokalisere hvor lekkasjene er.

Hvis bygningen har større luftlekkasjer, vil bygningens levetid og verdi reduseres. Over tid vil det kunne magasineres fukt i konstruksjoner slik at sopp og råte vil få et godt vekstgrunnlag.

Med stadig økende engergipriser vil en tetthetskontroll være et gunstig tiltak for å undersøke bygningens tilstand og unngå unødvendig energitap.

 

  blowerdoor, energimerking av bolig, termografi, lyd, brann, skade, skjønn

Hvorfor Tetthetskontroll / trykktest

    

 

     - Eneste metoden for å måle store luftlekkasjer boligen har
     - Planlegger man oppussing, kan en tetthetskontroll være nyttig
     - Reklamasjon og tvistesaker
     - Bedre utnyttelse av balansert ventilasjon med varmegjennvinner og

       varmepumper
     - Ofte enkle og rimelige utbedringstiltak
     - Høyne verdien av boligen med god dokumentasjon på riktig tetthet
     - Kvalitetskontroll av nye bygg før overlevering
     - Kjøp og salg av brukt bolig
     - Må benyttes sammen med IR-kamera ved termografering

 

 

 

       Kontroll av fukt, sporing av luftlekkasjer, tetthetsmålinger og termografering i byggeprosessen.