Tjenester

 

Til å bistå deg har vi laget noen løsninger for ulike behov. Dersom du har noen forhold du ønsker kontrollert som ikke er nevnt her er det bare å ta kontakt så finner vi en løsning for deg.

 

TOTALPAKKE
Tetthetskontroll og termografering for å gi en helhetlig oversikt over tilstanden på bygningen.

Ønsker du en grundig kontroll over boligen din, eller en du vurderer å kjøpe, kan vår totalpakke fortelle deg hva du trenger å vite om bygningens tetthet (med tetthetsbevis) og eventuelle tiltak som bør gjøres. Termografi kan også være til hjelp til hjelp for å kontrollere vannledninger, isolasjon og elektrisk anlegg før man kjøper, selger eller renoverer boligen.

 
TERMOGRAFI OG TETTHETSKONTROLL
Ved hjelp av luftstrømmer og termografikamera avsløres den spesifikke plasseringen av trekk og kuldebroer.

Nå kan du kontrollere din bolig på en effektiv og rimelig måte  med tetthetskontroll og termografi. Ved hjelp av et varmefølsomt kamera registreres mangler i isolasjon, kuldebroer og luftlekkasjer. Tetthetskontrollen avslører eventuelle luftlekkasjer ved hjelp av luft under trykk. Når man kombinerer disse to metodene får man et helhetlig bilde av hvor det eventuelt trekker og hva som konkret kan gjøres. Etter utført kontroll får du en tilstandsrapport (tetthetsbevis ved tett hus) med bilder, kommentarer og anbefalte tiltak. Ut i fra denne rapporten kan du sette inn eventuelle tiltak på rett sted og unngå dyre og unødvendige reparasjoner.

Resultatet blir en varmere og mer behagelig bolig og reduserte kostnader!

 
TETTHETSKONTROLL
Avslører trekk og manglende isolasjon.

Vi kan tilby tetthetskontroll (tetthetsbevis ved tett hus) uten termografi. En enkel og rimelig måte å kontrollere om boligen er tett iht krav og standard. Finn ut om du fyrer for kråka og betaler alt for mye til oppvarming av boligen eller om huset er så tett som det skal være. Med dagens huspriser er det også viktig å vite eller kunne bevise kvaliteten på en bolig du har kjøpt eller skal selge. Oppfyller huset kravene til tetthet i henhold til Norsk Standard får du et tetthetsbevis for boligen.  

 

BYGGTERMO

Avdekker luftlekkasjer, kuldebroer og fuktskader i boligen din og dokumenterer hvor omfattende de er.

Søk etter lekkasjer/skader utføres med termografikamera. Ved hjelp av Blower-door vifte skapes det et undertrykk i boligen på 50 Pa. Kald luft som kommer inn i boligen fra lekkasjesteder vil være synlig for termografikameraet slik at vi kan identifisere lekkasjer og måle hvor stor de er.

Etter utført kontroll vil du få en IR-rapport med bilder av alle avvik som har betydning for inneklima og energiforbruk.

 
FEIL ELLER BRUDD PÅ VARMEKABLER.

Ved hjelp av termografering lokaliserer vi det eksakte punktet på varmekabel hvor det er brudd eller annen feil. Varmekablene ligger ofte nedstøpt i gulvet og det medfører ofte store inngrep både i bygning og inventar å avdekke hele varmekabelen. Derfor er det en stor fordel å bruke termografering til å avsløre eksakt hvor feilen ligger.

Det betyr at man i de fleste tilfeller kan avdekke den delen av kabelen som det er feil på å reparere den uten større inngrep, og dermed spare et helt nytt gulv og varmekabel. I tillegg til de økonomiske fordelene vil reparasjonen kunne ta langt kortere tid og være mindre omfattende for beboere.


Sjekk også hva din husforsikring dekker av feil på boligen, det kan hende at dine kostnader blir dekket av innbo-forsikringen.

 

Kontroll av fukt, sporing av luftlekkasjer, tetthetsmålinger og termografering i byggeprosessen.