Hva er termografering?

  

Byggtermografi / termografering i Kristiansand og Agder blowerdoor, fukt i bolig, trekk i bolig, energi forbruk
  

 

Ved termografering benytter man et infrarødt kamera som "ser" temperaturer på den overflate kameraet rettes mot. Våre øyne ser lysstråler, mens varmekameraet registrerer varmestrålinger.

Kameraet sender ikke ut strålinger, og påvirker derfor ikke objektet det rettes mot.

Ved termograferinger er det nødvendig med temperaturforskjell på minimum 15 grader celsius mellom ute og inne.

Med termografikamera vil alle lekkasjer, kuldebroer og områder med mangelfull isolasjon vises umiddelbart i bildene fra kameraet.

For å få et bra resultat ved termografering må det være et undertrykk / overtrykk i bygningen. Vi benytter derfor en Blowdoor- vifte som også bruker ved tetthetskontroller. Luftens hastighet i lekkasjepunktene måles med instrumentet TSI Q-Trak Plus, som viser hvor stor selve lekkasjen er.

Med termografikamera tar vi stillbilder som lagres. Vi analyserer bildene og legger de inn i en rapport sammen med et tilsvarende digitalbilde for identifisering. I rapporten legges det også til kommentarer og anbefalinger.

 

 

 

Hvorfor termografering?

 

- Eneste metoden for å lokalisere lekkasjer
- Redusere utgifter til oppvarming
- Avdekke mangelfull isolering
- Finne kuldebroer
- Reklamasjon og tvistesaker
- Bedre utnyttelse av balansert ventilasjon med varmegjenvinninger og ved  riktig tetthet.
- Ofte enkle og rimelige utbedringstiltak
- Bedre og mer behagelig innemiljø
- Høyne verdien av boligen
- Kvalitetskontroll av nye bygg før overlevering
- Kjøp og salg av brukt bolig
- ENØK-tiltak, oppussing og etterisolering
- Feilsøk på varmekabler / vannbåren varme

 

 

 

Kontroll av fukt, sporing av luftlekkasjer, tetthetsmålinger og termografering i byggeprosessen.