Linker

Precision Technic Nordic

Forskning.no

Folkehelseinstituttet

Taksering Kristiansand

 

 

 

 

 

Dvergsneskollen Borettslag

 

  Tetthetsmåling og termografering   Termografering og Tetthetsmåling

 

18. Aug 2010 Forslag til kommuneplan 2011-2022

http://www.kristiansand.kommune.no/planer-prosjekter/Kommuneplan/

 

1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest.

Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard.

Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

 

16.juni 2010. Folk har skjønt at det hadde vært bedre hvis takstmannen gjorde sin jobb, før megler ble koblet inn.

Arne M. Støbakk, Norges TakstmannsForbund
http://www.aftenposten.no/bolig/boligokonomi/article3692604.ece