Energimerke

En uavhengig merking gir bedre troverdighet. Vi utfører en sertifisert energimerking av bolig og innhenter nødvendig informasjon. Vi foretar også befaring og utfører kontroll, etter avtale, om det er behov for det. For en standard energiattest basert på innhentede/oppgitte opplysninger.- Enebolig,leilighet, rekkehus, tomannsbolig og firemannsbolig skal ha energimerke ved salg eller utleie. Eier er ansvarlig.

SEEN godkjent for energimerking.

 

 

- Boliger eller hybelleilighet med bruksareal mindre enn 50 kvadratmeter er unntatt.

- Karakterskalaen går fra A til G, hvor A er toppkarakteren.

- Miljøvennlige boliger med gode energikvaliteter kan stige betraktelig i verdi.

- Fritidsboliger skal også energimerkes ved salg eller utleie.

- Nyoppført bolig må energimerkes før den blir solgt eller får ferdigattest

 

 

     

 

PDF iconDemo av en energitest

 

-Bygninger står for opp mot 40 prosent av Norges totale energibruk. Energimerking er et konkret miljøtiltak for å øke bevisstheten om energibruken og hva som kan gjøres for å få en mer energieffektiv bolig. Det kan bidra til at samlet energiforbruk i boliger og bygninger går ned og miljøet spares ved at behovet for å bygge ut ny energi blir mindre, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 

Vi vil kunne hjelpe med registrering og eventuell befaring av ditt bygg eller din bolig i Kristiansand og Agder fylkene.