3. Parts kontroll / byggkontroll

 

Alle foretak er ansvarlig for sitt eget arbeide, men det viser seg gang på gang at det ofte ikke er tilstrekkelig. Å leie inne en tredjepart som kan bistå med vurdering underveis vil alltid ha en positiv effekt.
En nøye kontroll av arbeidet mens bygget er under oppføring vil kunne avdekke fremtidige skjulte feil og mangler samt føre til store besparelser ved utbedringer. En annen effekt som man ofte oppnår er at de som utfører arbeidet "er mer nøye" med utførelsen, når tiltakshaver selv ønsker en utvidet kontroll.

 

En av våre hovedvirksomheter er oppfølging av bygg. Entreprenører kan bruker oss til å kontrollere fukt, sporing av luftlekkasjer og tetthetsmålinger underveis i byggeprosessen. På denne måten unngår man å stenge skadelig fukt inne i konstruksjoner, og luftlekkasjer kan stoppes ved utvendig vindsperre, der de bør stoppes.

Alle funn blir nøye dokumentert, og eventuelle funn blir etterkontrollert. Dette gjør at både byggherre og entreprenør sitter igjen med en verdifull dokumentasjon på byggets tilstand i forhold til lufttetthet, kuldebroer og fukt.

 

 

kontroll av bolig, trykktest, byggtermografi, takst, agder , kristiansand

takstmann, byggkontroll, bolig i kristiansand, fukt, mugg, skade på bolig

 

 

Vi tilbyr byggtermografering og tetthetsprøving av bygg i forbindelse med skade/klagesaker og som uavhengig kontroll av nybygg. Ved hjelp av tetthetsprøving med blowerdoor kan man tallfeste bygningens tetthet, og dermed få et forhold til hvor trekkfull den er. Ved hjelp av termografering med varmekamera kan man avdekke og lokalisere kuldebroer, mangelfull isolering, luftlekkasjer og fukt. Supplert med lufthastighetsmåler for å måle sjenerende trekk kan utstyret benyttes til å dokumentere uakseptabelt inneklima i tvistesaker.

 

 

 

 Kontroll av fukt, sporing av luftlekkasjer/tetthetsmålinger og termografering i byggeprosessen.